Thống trị thị trường của USDT chạm mức cao mới

– Advertisement –

Ba stablecoin hàng đầu kiểm soát khoảng 92% thị trường, với Tether USDT kiểm soát 49%.

Theo dữ liệu của DeFillama, ba stablecoin đứng đầu đang kiểm soát khoảng 92% thị trường.

– Advertisement –

USDT là stablecoin lớn nhất, với tỷ lệ thống trị là 49,18%, stablecoin USDC có tỷ lệ thống trị thị trường là 31,05%.

Tỷ lệ thống trị của BUSD là 11,52% tính đến thời điểm viết bài.

CryptoCompare gần đây đã phát hành một báo cáo cho biết tổng vốn hóa thị trường của stablecoin giảm trong mười tháng liên tiếp xuống còn 137 tỷ đô la vào tháng 1.

Báo cáo nhấn mạnh rằng các stablecoin có vốn hóa thị trường thấp nhất kể từ năm 2021.

Bloomberg đã báo cáo vào ngày 10 tháng 1 rằng việc quản lý yếu kém đôi khi đã khiến quỹ dự trữ của BUSD bị mất hơn 1 tỷ đô la tài sản thế chấp.

Bên cạnh đó, sàn giao dịch do Changpeng Zhao đứng đầu thừa nhận rằng họ giữ tài sản thế chấp cho BNB Smart Chain và BNB Beacon Chain trong cùng một ví với tiền của khách hàng.

Binance thừa nhận có vấn đề xảy ra với BUSD

Tuy nhiên, CZ vẫn khẳng định rằng sàn giao dịch này có một sổ cân đối lành mạnh.

Rate this post
– Advertisement –

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *