Optimism (OP) tăng 11% khi có bản nâng cấp mới

– Advertisement –

Optimism (OP), một giao thức chuỗi khối Lớp 2 (L2) dựa trên Ethereum, đã thông báo về việc sắp xếp lại chu kỳ bỏ phiếu nâng cấp Bedrock.

Việc nâng cấp mới hiện sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4, một khoảng thời gian rộng để cung cấp cho mọi thành viên cộng đồng tham gia vào sự kiện quan trọng.

– Advertisement –

Nâng cấp theo lịch trình được thiết kế để giúp loại bỏ hoặc sửa tất cả các lỗi đã được các thành viên cộng đồng phát hiện trong cuộc thi Bedrock Bug Bounty.

Khoảng thời gian rộng rãi cho việc sửa lỗi giao thức theo lịch trình sẽ cho phép các thành viên cốt lõi của nhóm sửa tất cả các lỗi đã phát hiện khi giai đoạn bỏ phiếu bắt đầu.

“Niềm tin của chúng tôi đối với việc nâng cấp Bedrock vẫn mạnh mẽ – chúng tôi dự đoán cuộc thi tiền thưởng sẽ chứng tỏ hiệu quả trong đề xuất ban đầu của chúng tôi. Tuy nhiên, đây là phiếu bầu nâng cấp đầu tiên của Token House. Điều quan trọng là phải thiết lập tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong tất cả các nâng cấp giao thức trong tương lai.” thông báo cho biết.

Bất kỳ sửa lỗi nào trên bất kỳ giao thức nào đều nhằm mục đích cải thiện khả năng sử dụng của chuỗi khối trên toàn diện.

Theo Optimism, tác động của việc nâng cấp Bedrock là nhằm mục đích lâu dài và do đó, trọng tâm của nó là xây dựng một giao thức hoạt động bền vững cho tất cả mọi người.

Điều này là do Optimism càng hữu dụng thì càng có nhiều khả năng nhu cầu về token sẽ tăng lên, điều này sẽ hỗ trợ tăng giá.

Token OP giảm giá sau khi bất ngờ tung ra đợt Airdrop

Tại thời điểm viết bài, Optimism giảm 2,33% xuống còn 2,74 đô la nhưng vẫn tăng 11% trong bảy ngày qua.

Rate this post
– Advertisement –

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *