Ngân hàng Silicon Valley bị cơ quan quản lý California đóng cửa

– Advertisement –

Ngân hàng Silicon Valley bị cơ quan quản lý California đóng cửa

Ngân hàng Silicon Valley đã bị đóng cửa bởi Cục Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California.

Cụ thể, Ngân hàng Silicon Valley đã bị Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California đóng cửa. Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) được chỉ định là người tiếp quản.

– Advertisement –

*Người tiếp quản là người đại diện do tòa án chỉ định, có nhiệm vụ quản lý một doanh nghiệp không còn khả năng trả nợ cho tới khi doanh nghiệp được tái tổ chức hoặc được thanh lý*

FDIC đã thành lập Ngân hàng Quốc gia Bảo hiểm Tiền gửi Santa Clara để bảo vệ những người gửi tiền được bảo hiểm. Các khoản tiền gửi được bảo hiểm tại Ngân hàng Silicon Valley sẽ được chuyển sang Ngân hàng Bảo hiểm Tiền gửi Quốc gia Santa Clara do FDIC thành lập.

Theo một thông báo của FDIC, những người gửi tiền được bảo hiểm sẽ có quyền truy cập vào tiền gửi được bảo hiểm của họ trước ngày 13 tháng 3.

Ngân hàng Silicon Valley đã trở thành tổ chức được FDIC bảo hiểm đầu tiên phá sản trong năm nay, tổ chức trước đó là Almena State Bank, ở Almena, Kansas, vào năm 2020.

Giao dịch tại Ngân hàng Silicon Valley đã bị tạm dừng ngay trước 9 giờ sáng theo giờ EST.

Sau tin tức, cổ phiếu của Silicon Valley đã giảm tới 60%.

Vụ việc Silicon Valley đóng cửa diễn ra hai ngày sau khi ngân hàng Silvergate công bố kế hoạch ngừng hoạt động và tự thanh lý.

Xem thêm: Silvergate tuyên bố ngừng hoạt động và tự nguyện thanh lý

5/5 – (1 bình chọn)

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *