Mempool là gì? Dấu hiệu nhận biết khả năng hoạt động của mạng lưới Blockchain

Tổng quan về Mempool

Mempool là gì

Trong một giao dịch trên mạng lưới Blockchain, Mempool hoặc Memory là một danh sách các giao dịch đang chờ một Node xác nhận trước khi cam kết với một khối trên mạng lưới. Mỗi Node này có bộ nhớ riêng và khả năng xác nhận các giao dịch chưa được xác nhận.Sau khi giao dịch được xử lý, nó sẽ bị xóa khỏi mempool. Mặc dù  đề cập đến một Mempool cụ thể là tốt, nhưng điều quan trọng là không có một Mempool khổng lồ bao trùm toàn bộ mạng lưới. 

Kích thước mempool lớn có nghĩa là lưu lượng truy cập mạng nhiều hơn, dẫn đến thời gian hoa hồng trung bình lâu hơn và phí ưu tiên cao hơn. Kích thước Mempool là thước đo tốt về thời gian tắc nghẽn kéo dài, trong khi biểu đồ đếm sự kiện Mempool cho biết có bao nhiêu sự kiện gây ra tắc nghẽn.

Mối quan hệ giữa Mempool, Miner Node, Full Node và Bitcoin

Mỗi Full Node có quyền sử dụng Mempool để lưu trữ tất cả các giao dịch cũng như khối Bitcoin. Ngoài ra, Full Node cũng nhằm mục đích xác thực tất cả các giao dịch theo các nguyên tắc của giao thức Bitcoin. 

Các Node hoàn hảo hoạt động và hoạt động để xác minh tính xác thực, chẳng hạn như xác minh tính hợp lệ của chữ ký, để các giao dịch được xác nhận chính xác. Nếu bất kỳ điều kiện nào không được đáp ứng, giao dịch sẽ bị từ chối. Tuy nhiên, nếu giao dịch được xác nhận theo các quy tắc hiện hành, nó sẽ được thêm vào bộ nhớ Bitcoin. 

Sau khi các giao dịch thô có trong Mempool, các node khai thác sẽ chọn chúng và sắp xếp chúng thành các khối Bitcoin tiếp theo. Node khai thác được chọn dựa trên phí giao dịch, giao dịch có phí cao nhất được xử lý trước.

Sự quan trọng của Mempool

Bởi vì các mạng lưới Blockchain là bất biến, điều quan trọng là các giao dịch được nhập vào mạng lưới phải hợp lệ và không có lỗi. Node lưu trữ Mempool đóng vai trò quan trọng trong việc xác thực từng giao dịch trước khi bắt đầu quá trình chuyển đổi sang mạng lưới Blockchain. 

Điều quan trọng đối với các nhà phát triển là phải hiểu các kiểm tra xác thực để hiểu lý do tại sao các giao dịch có thể không thành công hoặc bị kẹt ở trạng thái “Đang chờ xử lý”:

Tính khả dụng 

Node kiểm tra xem địa chỉ của người gửi có đủ tiền để chi trả cả số tiền đã gửi và số tiền cần thiết hay không. Nếu quá trình xác thực này không thành công, sự kiện sẽ bị xóa khỏi nhóm bộ nhớ. Điều quan trọng là phải sử dụng các tham số địa chỉ đích và địa chỉ gửi chính xác để đảm bảo quá trình xác minh này được thực hiện. 

Hiệu lực của chữ ký giao dịch 

Mỗi giao dịch phải được ký với địa chỉ của người gửi. Mục đích của việc này là để xác định xem người gửi có thực sự là người dùng thực hay không. Node xác minh rằng chữ ký là chữ ký hợp lệ được đính kèm với địa chỉ của người gửi. 

Thanh toán Gas 

Tùy thuộc vào mempool, có một số lượng hạn chế các giao dịch có thể được thực hiện trong mempool cùng một lúc. Geth, một ứng dụng khách Ethereum phổ biến, có giới hạn mặc định là 4096 giao dịch đang chờ xử lý và 1024 giao dịch được xếp hàng đợi. Sau khi đạt đến giới hạn này, các sự kiện có giá gas thấp nhất sẽ bị xóa khỏi nhóm để quản lý dung lượng.

Kích thước bộ nhớ Pool

Khi một node nhận được một khối hợp lệ, tất cả các giao dịch đã xử lý được lưu trữ trong nhóm bộ nhớ sẽ bị xóa. Điều này là để nhường chỗ cho một giao dịch mới chưa được xác nhận sẽ được thêm vào chuỗi khối tiếp theo. Điều này làm giảm kích  thước nhóm bộ nhớ như trong hình bên dưới.

Kích thước của nhóm bộ nhớ vẫn thay đổi tùy theo số lượng giao dịch  được chuyển. Bạn cũng nên biết rằng một khối chỉ có thể chứa một số lượng giao dịch nhất định. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Mempool có nhiều giao dịch. Mempool đã đầy và do đó  sự kiện bị hoãn lại. 

Ngoài ra, do số lượng Node có sẵn hạn chế, bộ nhớ cần thiết để lưu trữ trực tuyến tất cả các sự kiện chưa được xác nhận  cũng bị hạn chế. Vì vậy, để tránh sự cố do giao dịch quá tải, Mempool sẽ tự động đặt ngưỡng thanh toán tối thiểu khi đạt đến giới hạn kích thước. Tất cả các sự kiện dưới ngưỡng sẽ bị xóa khỏi mempool. Nhóm bộ nhớ chỉ chấp nhận các giao dịch  đáp ứng phí Mempool.

Những website có chức năng theo dõi chỉ số Mempool

Để sử dụng Mempool, người khai thác có thể sử dụng  công cụ khai thác có thể duy trì nhiều đồng nghiệp thay vì một Node tiêu chuẩn. Những người khai thác rút các khoản thanh toán lớn hơn từ Mempool và thêm chúng vào khối nhanh hơn so với các khoản thanh toán nhỏ.

Tất cả các giao dịch Bitcoin chỉ đơn giản là các giao dịch đang chờ xử lý và chỉ tồn tại trong bộ nhớ trước khi được xác nhận. Mỗi khi  người dùng bắt đầu một giao dịch Bitcoin, nó sẽ được ký điện tử và  gửi đến mạng  Bitcoin để chờ những người khai thác xác nhận giao dịch và thêm nó vào chuỗi khối. Mọi giao dịch được xác nhận đều có sẵn công khai và có sẵn trên sổ cái công khai như một phương tiện để ghi lại và phân phối  minh bạch mọi giao dịch Bitcoin, khiến chúng không thể bị thao túng.

  • http://bitcointicker.co/networkstats/
  • https://jochen-hoenicke.de/queue/#2,24h
  • https://www.blockchain.com/en/charts/mempool-size

Nhược điểm của Mempool

Mặc dù  mang lại  nhiều giá trị quan trọng nhưng Mempool cũng có tác động lớn đến quyền lợi của người dùng (MEV), có thể hiểu MEV chính là lợi nhuận mà các Miner Node kiếm được bằng cách khai thác các quyền lợi của chính mình. Bởi vì một Node khai thác có thể  ưu tiên các giao dịch  trả phí cao hơn hoặc các đơn đặt hàng có lợi cho họ, điều này dẫn đến nhược điểm chung của MEV: 

  • Bot giao dịch tùy ý của bên thứ ba. 
  • Exchange front-running bot có thể theo dõi các giao dịch lớn đang chờ  xử lý trong Mempool và khai thác chúng để kiếm lợi nhuận.

Tổng kết

Qua bài viết trên, coinviet đã cùng các bạn tìm hiểu về Mempool và những điểm nổi bật của dự án.

Hy vọng những thông tin trên hữu ích và chúc các bạn đầu tư thành công! Mọi thắc mắc vui lòng comment dưới bài viết để coinviet hỗ trợ và cùng thảo luận.


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *