Interchain Foundation phân bổ 40 triệu đô la để phát triển cơ sở hạ tầng cốt lõi và hệ sinh thái Cosmos vào năm 2023

– Advertisement –

Interchain Foundation (ICF), 1 tổ chức phi lợi nhuận đứng sau sự phát triển của Cosmos (ATOM) sẽ phân bổ 40 triệu đô la để phát triển cơ sở hạ tầng cốt lõi và các dự án bên trong hệ sinh thái Cosmos vào năm 2023.

Trong 1 bài đăng mới nhất, Interchain Foundation (ICF), một tổ chức phi lợi nhuận của Thụy Sĩ đứng sau sự phát triển của Cosmos (ATOM), đã cam kết chi khoảng 40 triệu đô la vào năm 2023 để phát triển cơ sở hạ tầng cốt lõi và các ứng dụng trên hệ sinh thái.

– Advertisement –

Kể từ khi thành lập, Interchain Foundation đã và tiếp tục tài trợ cho các nhóm kỹ thuật khác nhau để phát triển và duy trì cơ sở hạ tầng cốt lõi của Interchain bao gồm Tendermint Core (và giờ là CometBFT), Cosmos SDK, Cosmos Hub và giao thức IBC.

ICF cũng đang hỗ trợ phát triển CosmWasm và Ethermint, những công nghệ mà tổ chức cho biết đã trở thành nền tảng của smart contract và các blockchain tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM).

Ngoài cơ sở hạ tầng cốt lõi, ICF cũng sẽ tài trợ cho các chương trình thúc đẩy các dự án tiềm năng bên trong hệ sinh thái Cosmos. Bao gồm các chương trình như Học viện nhà phát triển Interchain, Cổng thông tin nhà phát triển Cosmos và Chương trình nhà xây dựng Interchain, cũng như tích hợp với các công nghệ blockchain khác như Polkadot và Hyper Ledger.

Tìm hiểu thêm về Cosmos (ATOM)

Trong thời gian chờ đợi, ICF khuyến nghị các nhà phát triển sử dụng chương trình ủy quyền ATOM của mình để tiếp cận phần thưởng đóng góp.

Rate this post
– Advertisement –

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *