HashKey Capital huy động thành công 500 triệu đô cho quỹ thứ 3

– Advertisement –

HashKey Capital, 1 công ty quản lý tài sản toàn cầu tập trung vào blockchain và tiền điện tử đã thông báo về việc đóng quỹ thứ ba với tổng số tiền cam kết là 500 triệu đô.

HashKey FinTech Investment Fund III đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ đầu tư quốc gia, doanh nghiệp và văn phòng gia đình.

Nguồn tiền mới huy động từ quỹ thứ 3 sẽ được triển khai để thúc đẩy các sáng kiến ​​​​về blockchain và tiền điện tử nổi bật trên toàn cầu, tập trung hơn vào các thị trường mới nổi.

– Advertisement –

Quỹ thứ 3 của HashKey Capital sẽ tập trung phần lớn các khoản đầu tư vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, công cụ và ứng dụng có tiềm năng được áp dụng hàng loạt.

Theo Giám đốc điều hành của HashKey Capital, Haskkey đã tồn tại ít nhất qua ba chu kỳ của thị trường. Với việc đóng quỹ thứ ba với tổng số tiền cam kết là 500 triệu đô, Hashkey sẽ tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ đầu tư vào các dự án tiềm năng để giúp cho ngành công nghiệp này có sự tăng trưởng bền vững.

HashKey Capital là chi nhánh đầu tư của HashKey Group, được thành lập vào năm 2018 và quản lý hơn 1 tỷ đô la tài sản của khách hàng.

1 số dự án nổi bật đã được Hashkey Capital đầu tư đó là Cosmos, Polkadot, Moonbeam, Galxe, Aztec, dYdX, Mask Network, Coinlist,…

Rate this post
– Advertisement –

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *