Đề xuất Sudoswap thêm chức năng chuyển tiền vào token SUDO đã được duyệt

– Advertisement –

Đề xuất Sudoswap chuyển tiền vào token SUDO đã được duyệt

Trong một diễn biến gần đây, Sudoswap dex của Nhà tạo lập thị trường tự động NFT (AMM) đã nhận được sự chấp thuận cho đề xuất của mình về việc “thêm chức năng chuyển khoản vào token SUDO”. 

Đề xuất đã bước vào giai đoạn triển khai và giá hiện tại của token là khoảng 3.5 USD, theo Uniswap V3.

– Advertisement –

Sudoswap, đã airdrop token SUDO của mình cho những người dùng đủ điều kiện vào ngày 31 tháng 1, trước đó đã gửi một đề xuất nhưng không được thông qua do thiếu số đại biểu cần thiết.

Cuộc bỏ phiếu trước đây cũng đã bị từ chối do lo ngại về tính thanh khoản của SUDO/ETH.

Có những lo ngại rằng nếu những người nhận được airdrop bán phá giá nó, thì DAO cuối cùng sẽ mua lại token được airdrop miễn phí.

Về vấn đề này, đề xuất gợi ý rằng các DAO nên sử dụng vốn chủ sở hữu token mà họ có thể in thêm nếu cần, thay vì tiền cứng như ETH trong kho bạc.

Đề xuất gợi ý rằng tốt hơn là nên thiết lập Tỷ lệ sở hữu nhóm (POL) sau khi giá ổn định. Theo đề xuất, việc thiết lập POL khi ra mắt có rủi ro cung cấp thanh khoản thoát cho những người nắm giữ lớn.

Đề xuất cho thấy rằng việc khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản (LP) sẽ loại bỏ rủi ro này. Đề xuất còn cho thấy một chương trình khai thác thanh khoản kéo dài ba tháng cho UNIv2 SUDO-ETH LP, với mục tiêu là 30% Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) ở mức 5 triệu USD Tổng giá trị bị khóa (TVL).

Điều này sẽ yêu cầu phát ra $SUDO trị giá 375.000 USD trong ba tháng. Nếu giá của SUDO được ước tính là 2 USD cho mỗi token, thì số tiền này lên tới 187.500 token SUDO được phân phối cho các LP trong khoảng thời gian ba tháng (1,25% ngân quỹ). Với $LOOKS có thanh khoản khoảng 7 triệu USD trên Uniswap, việc nhắm mục tiêu 5 triệu USD cho thanh khoản SUDO có vẻ hợp lý. DAO sau đó có thể quyết định một giải pháp dài hạn hơn cho POL.

Những người nắm giữ SUDO có thể bỏ phiếu “Thuận” để khiến $SUDO có thể chuyển nhượng được và hỗ trợ chương trình khai thác thanh khoản kéo dài ba tháng cho UniV2. Mặt khác, bỏ phiếu “Chống” có nghĩa là đề xuất không nhận được sự ủng hộ.

Xem thêm: Polygon (MATIC) tiếp tục tăng dù thị trường giảm

Rate this post
– Advertisement –

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *