Cơ quan ma túy Hoa Kỳ phối hợp Binance thu giữ 1,8 triệu đô la vào năm 2022

– Advertisement –

Binance và Cơ quan Thực thi Ma túy đã phá vỡ một đường ống chuyển tiền mặt được tạo ra từ việc bán ma túy ở Michigan đến Mexico thông qua stablecoin.

Các quan chức liên bang đã thu giữ gần 1,8 triệu đô la tiền điện tử từ sáu tài khoản Binance có liên quan đến những kẻ buôn bán ma túy.

– Advertisement –

Một Tòa án Hoa Kỳ ở Đông Michigan đã đưa ra yêu cầu tịch thu dân sự đối với khoảng 1,8 triệu đô la tiền điện tử như một phần của hoạt động nhằm phá vỡ đường dây tiền mặt chuyển tiền thu được từ việc bán ma túy sang Mexico thông qua stablecoin.

Hồ sơ tòa án nói rằng tội phạm buôn bán ma túy sử dụng Binance để mua USDT cũng như bitcoin (BTC), sau đó gửi tiền điện tử đến một địa chỉ được chỉ định do một tổ chức tội phạm ở Mexico kiểm soát .

Một nguồn tin làm việc với cơ quan thực thi pháp luật về những vấn đề này cho biết mối quan hệ giữa Binance và DEA là “khá chặt chẽ”.

Cá nhân này cho biết các quan chức của DEA và nhân viên Binance thường xuyên gặp gỡ để chia sẻ thông tin tình báo.

Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của các tập đoàn tội phạm Mexico nhằm sử dụng Binance như một phương tiện để rửa tiền.

Dự trữ Bitcoin của Binance được hỗ trợ 101%

Theo các báo cáo trước đó , các băng đảng Mexico đã sử dụng Binance từ đầu năm 2020. Vào năm 2021, một công dân Mexico tên Carlos Fong Echavarria đã nhận tội buôn bán ma túy và rửa tiền khoảng 4,7 triệu đô la tiền điện tử.

Rate this post

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *