Các sàn giao dịch uy Tín

Sàn giao dịch : Đăng ký Binance | Đăng ký Huobi

Sàn Margin : Đăng ký SnapEx | Đăng ký Bingbon | Đăng ký Bityard

Mua – Bán USDT : Sàn VCC | Sàn Remitano | Sàn Aliniex | Sàn T-REX