Các đảng chính trị ở Úc đã nhận được tiền quyên góp từ FTX

– Advertisement –

FTX đã xác định được 5,5 tỷ USD tài sản

Sam Bankman-Fried (SBF) và các giám đốc điều hành khác của FTX là những nhà tài trợ chính trị lớn của Hoa Kỳ. 

Nhưng họ cũng hoạt động trên phạm vi quốc tế, họ đã quyên góp được 27.540 đô la trong chu kỳ 2021-2022 theo Báo cáo lợi nhuận hàng năm do Ủy ban bầu cử Úc (AEC) công bố .

– Advertisement –

Vào tháng 8 năm 2020, Alameda Research đã mua bàn giao dịch HiveEx từ những người sáng lập Fred Schebesta và Frank Restuccia.

FTX sau đó đã thông báo rằng họ sẽ sử dụng HiveEx và Alameda Research như một kênh ngân hàng để gửi và rút tiền bằng đô la Úc.

Cuối cùng, quyền sở hữu thực thể này sẽ được chuyển từ Alameda Research sang FTX Australia.

Trong chu kỳ bầu cử Úc 2021-2022, tổ chức HiveEx Hive Empire PTY LTD đã thực hiện một loạt các khoản đóng góp chính trị.

Đối với Đảng Tự do của Úc, họ đã tặng:

  • $12.000 vào ngày 12 tháng 12 năm 2021.
  • $5,760 vào ngày 17 tháng 3 năm 2022.
  • $880 vào ngày 30 tháng 3 năm 2022.

Đối với Đảng Lao động Úc, họ tặng:

  • $3.000 vào ngày 5 tháng 4 năm 2022.
  • $1.500 vào ngày 19 tháng 4 năm 2022.
  • $2.000 vào ngày 2 tháng 6 năm 2022.

Đối với Đảng Lao động Úc, họ đã tặng:

  • $2.400 vào ngày 15 tháng 4 năm 2022.

FTX tiếp tục kêu gọi các chính trị gia trả lại tiền mà họ đã quyên góp

Sam Bankman-Fried đã không nhận tội đối với tám cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ, bao gồm gian lận chuyển khoản, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và âm mưu vi phạm luật tài chính của chiến dịch tranh cử.

Rate this post
– Advertisement –

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *