Bộ sưu tập NFT được đúc trên giao thức Ordinals gốc của BTC được bán với giá 9.5 BTC

– Advertisement –

Một Ordinal Punk NFT được đúc trên giao thức Ordinals gốc Bitcoin đã được bán với giá 9,5 BTC, khoảng 214.000 USD.

Bitcoin Punks, 1 bộ sưu tập NFT giống với bộ sưu tập CryptoPunks nổi tiếng đang gây sốt cộng đồng NFT vì có mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể 1 NFT Ordinal Punk 94 đã được bán với giá 9,5 BTC, tương đương khoảng 214.000 đô la.

– Advertisement –

Bộ sưu tập NFT được đúc trên Giao thức Ordinals gốc Bitcoin, đã bán hết số lượng NFT vào đầu tháng này và có 100 NFT theo phong cách của bộ sưu tập nổi tiếng CryptoPunks của Yuga Labs.

Tuy nhiên hiện tại NFT Bitcoin Punks không có marketplace nào để người dùng mua bán NFT nhanh và an toàn với nhau. Những người có nhu cầu sở hữu và bán bộ sưu tập NFT này phải giao dịch thông qua OTC.

Giao thức Ordinals sử dụng bản nâng cấp Taproot của Bitcoin, một cải tiến để bảo mật mạng và hỗ trợ giao dịch hiệu quả hơn. Nó lưu trữ NFT thông qua các dòng chữ, một phương pháp “ghi” dữ liệu bằng satoshi (sats), đại diện cho một phần trăm triệu của 1 BTC.

Tóm tắt thị trường NFT năm 2022 và triển vọng cho năm 2023

Bitcoin NFT đang gây ra một cuộc tranh luận trong cộng đồng blockchain. Một số người cho rằng blockchain nên được giới hạn trong các giao dịch tài chính, trong khi những người khác cho rằng sự phổ biến của giao thức Ordinals như một chất xúc tác tích cực sẽ thúc đẩy sự phát triển nhiều hơn trên blockchain.

Rate this post
– Advertisement –

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *