a16z bỏ phiếu chống lại đề xuất triển khai phiên bản Uniswap mới nhất trên BNB Chain

– Advertisement –

a16z đã sử dụng tất cả UNI mà quỹ đầu tư nắm giữ để bỏ phiếu chống lại đề xuất triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain.

Theo đó, A16z đã sử dụng tất cả 15 triệu UNI mà quỹ đang nắm giữ để bỏ phiếu chống lại đề xuất triển khai Uniswap V3, đề xuất này sử dụng cầu Wormhole để triển khai Uniswap V3. 

– Advertisement –

Đề xuất được thực hiện bởi 0xPlasma Labs để triển khai phiên bản Uniswap mới nhất trên BNB Chain. Trước đó 0xPlasma Labs đã nhận được phê duyệt quản trị để triển khai phiên bản mới nhất của Uniswap trên BNB Chain: Uniswap V3.

OxPlasma Labs đưa ra đề xuất triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain và sử dụng cầu nối Wormhole để triển khai.

Tuy nhiên đề xuất này đã bị a16z dùng tất cả 15 triệu UNI để bỏ phiếu phản đối, vì trước đó quỹ đầu tư không thể dồn phiếu để ủng hộ LayerZero trong khâu Temperature Check.

Hành động bỏ phiếu phản đối của a16z đã bị CZ cho rằng đây là 1 hành động thao túng của a16z đối với Uniswap.

Mặc dù nhiều người không hài lòng về hành động bỏ phiếu phản đối của a16z, tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng đây là quyền biểu quyết quản trị đúng với quy tắc khi a16z đã bỏ số tiền đầu tư vào Uniswap và hành động này của a16z không có gì sai.

Theo dữ liệu từ nền tảng biểu quyết on-chain Tally, chỉ có 3% mã thông báo UNI đã bỏ phiếu với tổng cộng 23,4 triệu phiếu bầu. Thời gian bỏ phiếu đề xuất triển khai phiên bản mới của Uniswap dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 10/02.

CEO LayerZero phủ nhận cáo buộc bỏ qua các biện pháp kiểm soát bảo mật liên quan đến cầu nối Stargate

a16z là quỹ đầu tư ủng hộ LayerZero Labs trong vòng gọi vốn 135 triệu đô la vào tháng 03/2022. Ngoài ra vòng gọi vốn còn có sự tham gia của Sequoia Capital, Coinbase Ventures, PayPal, Tiger Global,…

Rate this post
– Advertisement –

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *