190 ngân hàng đang hoạt động tại Hoa Kỳ có nguy cơ bị phá sản nếu so sánh với Sillicon Valley Bank

– Advertisement –

Theo 1 phân tích gần đây của các nhà kinh tế, nếu so sánh tình hình của Sillicon Valley Bank với những ngân hàng khác cho thấy rằng gần 190 ngân hàng đang hoạt động tại Hoa Kỳ có nguy cơ bị phá sản.

Sự sụp đổ của Ngân hàng Sillicon Valley (SVB) đến từ nhiều nguyên nhân nhưng 1 số nguyên nhân chính có thể kể đến là thua lỗ, sử dụng đòn bẩy không được bảo hiểm và danh mục cho vay mở rộng.

Lãi suất tăng, đã làm giảm giá trị thị trường tài sản của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ xuống 2 nghìn tỷ đô la, kết hợp với một phần lớn tiền gửi không được bảo hiểm tại một số ngân hàng Hoa Kỳ đã đe dọa đến sự ổn định của các ngân hàng Hoa Kỳ.

– Advertisement –

Và một phân tích gần đây của các nhà kinh tế cho thấy một số lượng lớn các ngân hàng đang gặp rủi ro đến từ việc khách hành rút tiền gửi không có bảo hiểm.

“Ngay cả khi chỉ một nửa số người gửi tiền không được bảo hiểm quyết định rút tiền, thì gần 190 ngân hàng có nguy cơ tiềm ẩn những rủi ro” 

Báo cáo giải thích rằng một ngân hàng được coi là mất khả năng thanh toán nếu giá trị tài sản theo thị trường của ngân hàng đó — sau khi những người gửi tiền không được bảo hiểm được thanh toán – không đủ để hoàn trả tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm.

Các tổ chức mất khả năng thanh toán lớn nhất nếu tất cả những người gửi tiền không được bảo hiểm bỏ chạy.

Dữ liệu trong biểu đồ trên thể hiện tài sản dựa trên báo cáo của các ngân hàng kể từ Quý 1 năm 2022. Các ngân hàng ở góc trên cùng bên phải, cùng với SVB (với tài sản trị giá 218 tỷ USD), có tổn thất tài sản nghiêm trọng nhất và tỷ lệ tiền gửi không được bảo hiểm lớn nhất để định giá tài sản theo giá thị trường.

Fed có thể bơm 2 nghìn tỷ USD vào hệ thống ngân hàng để giảm bớt khủng hoảng thanh khoản thông qua các khoản vay

Nghiên cứu kết luận: “Sự sụt giảm gần đây về giá trị tài sản ngân hàng đã làm tăng đáng kể sự mong manh của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ đối với những người gửi tiền không được bảo hiểm rút chạy”.

Rate this post

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *