1 tỷ token DYDX đã được phát hành, tác động thế nào đến giá?

– Advertisement –

Khối lượng giao dịch của dYdX vượt qua cả Coinbase, giá DYDX tăng hơn 50%

Việc phân bổ token DYDX ban đầu được dành riêng cho các nhà đầu tư, người sáng lập, nhân viên, cố vấn và chuyên gia tư vấn trước đây.

Mục đích của token là cho phép cộng đồng quản lý giao thức.

– Advertisement –

Token DYDX cũng tạo ra một hệ sinh thái xoay quanh quản trị, phần thưởng và staking được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển và phân cấp của giao thức Layer 2.

Tổng cộng có 1 tỷ token DYDX đã được đúc và lập trình để có thể truy cập được trong vòng 5 năm, bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 năm 2021.

Hạn chế chuyển tiền đã được đưa ra trong thỏa thuận hợp đồng, dYdX Foundation và dYdX Trading Inc theo dõi các địa chỉ để xác định xem có bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào vi phạm hạn chế hay không.

Nếu có, Quỹ có thể sẵn sàng thực hiện hành động pháp lý đối với các nhà đầu tư không tuân thủ.

Khoảng 99,5% token bị khóa theo lịch trình hạn chế chuyển nhượng mới.

Trong một số trường hợp, một lượng lớn token mới được đúc có thể dẫn đến tăng cung và giảm cầu.

Như vậy có khả năng dẫn đến việc giảm giá của tiền điện tử.

dYdX Foundation bổ nhiệm CEO mới

Mặt khác, nếu các token mới được sử dụng để khuyến khích một số hành vi nhất định hoặc thúc đẩy tăng trưởng cho nền tảng thì điều đó có thể dẫn đến nhu cầu về token tăng lên. Điều này có khả năng dẫn đến tăng giá.

Rate this post
– Advertisement –

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *